Gian hàng trực tuyến
Giới thiệu Inmatech
Inmatech là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp hải đồ, ấn phẩm hàng hải - dầu khí, lịch thủy triều, phần mềm hàng hải - dầu khí, hải đồ điện tử, ECDIS và các dịch vụ thông tin hàng hải tại Châu Á. Hiện tại chúng tôi có đầy đủ các loại hải đồ và ấn phẩm (bao gồm cả bản giấy và điện tử) có bản quyền của hầu hết các nhà xuất bản chuyên ngành trên thế giới: Admiralty (UKHO), IMO, ITU, Witherbys, Brown, SIGTTO/ ICS/ ISF/ TSO/ OPL, Japan, US, AUS, NZ, China, Vietnam. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các dịch vụ: tu chỉnh hải đồ giấy và cập nhật thông tin an toàn hàng hải, thông tin thời tiết, quản lý tàu và lập kế hoạch hành trình, cập nhật hải đồ điện tử (C-Map, Navionics, Transas, Maptech, Maxsea Mapmedia, AVCS, ARCS, IC-ENC). Chúng tôi cam kết cung cấp những ấn bản mới nhất với giá cả tốt nhất và thời gian giao hàng nhanh nhất trên tòan thế giới. Với giải pháp hàng hải toàn tòan diện, chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của quý khách hàng theo tiêu chuẩn IACA (International Admiralty Chart Agent).
Tin tức hàng hải
Cũng giống như la bàn, hải đồ là phương tiện trợ giúp quan trọng nhất cho người đi biển. Hải đồ là công cụ bắt buộc của người đi biển, tàu không thể chạy trên tuyến đường dự định mà không có hải đồ thích hợp đã được tu chỉnh đầy đủ cho tuyến đường đó, hải đồ được quản lý, duy trì liên tục việc cập nhật các thông tin là cơ sở cùng với các thiết bị hàng hải khác để đảm bảo việc hàng hải được an toàn.